MU Chiến Thắng | TEST: 19/08 - OPEN: 21/08

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 127] 19-08-2020
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 121] 19-08-2020
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 145] 19-08-2020
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 133] 19-08-2020
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 161] 19-08-2020
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 114] 19-08-2020
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 85] 19-08-2020
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 90] 19-08-2020
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 78] 19-08-2020
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 92] 19-08-2020
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 87] 19-08-2020
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 84] 19-08-2020
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 87] 19-08-2020
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 107] 19-08-2020
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 360] 19-08-2020
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 72] 19-08-2020
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 137] 19-08-2020
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 207] 19-08-2020
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 224] 19-08-2020
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 220] 19-08-2020
Giới thiệu sói tinh [đọc: 194] 19-08-2020
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 223] 19-08-2020
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 186] 19-08-2020
NPC trong game Mu Online [đọc: 178] 19-08-2020
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 192] 19-08-2020
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 159] 19-08-2020
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 184] 19-08-2020
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 176] 19-08-2020
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 174] 19-08-2020
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 150] 19-08-2020
  Xem tất cả các bản tin